rejestracja: 41 275 33 42 41 275 41 26 41 275 41 24 | RODO

Godziny otwarcia

Poniedziałek - piątek
8:00-18:00
Sobota
nieczynne
Niedziela
nieczynne

Rejestracja

41 275 33 42

41 275 41 26

41 275 41 24

Rejestracja na wizyty lekarskie pierwszego kontaktu odbywa się od poniedziałku do piątku od 07:00 do 10:00 lub osobiście w rejestracji budynku VITA Centrum Zdrowia

Adres

VITA Centrum Zdrowia
ul. Borkowskiego 1
27-200 Starachowice

Lokalizacja

TPK -Teleplatforma Pierwszego Kontaktu


Teleplatforma Pierwszego Kontaktu (TPK) jest dostępna:
 • poza godzinami pracy Podstawowej Opieki Zdrowotnej,
 • od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 następnego dnia
 • w soboty i niedziele oraz inne dni ustawowo wolne od pracy, w godzinach od 8:00 do 8:00 następnego dnia.
Kontaktując się z TPK, otrzymasz poradę w formie telkonsultacji
 • pielęgniarki/położnej
 • lekarską.
W ramach TPK uzyskasz:
 • poradę medyczną
 • e–receptę
 • e–skierowanie
 • e–zwolnienie.
Porady są udzielane w czterech językach:
 • polskim
 • angielskim
 • rosyjskim
 • ukraińskim.
Z TPK możesz skorzystać w sytuacji:
 • nagłego zachorowania, poza godzinami pracy POZ,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących stan bezpośredniego zagrożenia życia, a zastosowane środki lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni POZ może znacząco niekorzystnie wpłynąć na Twój stan zdrowia.
Skorzystaj z wideorozmowy z tłumaczem języka migowego

> Wideorozmowa z tłumaczem języka migowego <TPK TELEPLATFORMA PIERWSZEGO KONTAKTU
800 137 200
Jeden, bezpłatny numer dla całej Polski*

Szczepienia COVID-19

Koordynatorzy: Anna Wiśniewska-Adamus, Maria Sławek

Dane teleadresowe do rejestracji na szczepienie:
tel. 693 421 773 (od poniedziałku do piątku od 10.00 do 14.00)
tel. 693 422 288 (od poniedziałku do piątku od 8.00 do 17.00)


> Czytaj więcej <
Szczepienia będą realizowane w:
 • przychodniach (POZ),
 • szpitalach,
 • szpitalach rezerwowych,
 • u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę.
Lista punktów szczepień jest dostępna pod linkiem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

UWAGA
Zalecenia Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce w oparciu o rekomendacje WHO dla POZ.


Każdy odwiedzający osobiście przychodnię ma obowiązek:

 • zabezpieczyć usta i nos maseczką
 • odkazić ręce
 • poddać się pomiarowi temperatury
 • udostępnić dane: imię i nazwisko, data urodzenia, adres, telefon kontaktowy
 • wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia, czyli braku objawów takich jak: gorączka, kaszel, katar, duszności, trudności w oddychaniu, ból gardła oraz oświadczenie o przestrzeganiu zasady ograniczania rozprzestrzeniania się wirusa, tj. o braku kontaktu z osobą/osobami z potwierdzonym lub prawdopodobnym przypadkiem zakażenia SARS-CoV-2

Informujemy, że wznawiamy pracę:

Prywatny gabinet położniczo-ginekologiczny.

Od dnia 09 września (środa) wznawiamy pracę prywatnego gabinetu położniczo-ginekologicznego. Lek. Krzysztof Wysocki Zapisy na wizyty w rejestracji Vita Centrum Zdrowia.

Laboratorium Analitycznego.

Badania będą wykonywane wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. Termin wizyty w laboratorium oraz warunki wykonania badania należy bezwzględnie uzgodnić telefonicznie pod nr:
 • 41 389 70 74

Gabinetu Fizjoterapii.

Od dnia 04.05.2020r. będzie czynny Gabinet Fizjoterapii (tylko prywatny zakres usług). Zainteresowanych pacjentów prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia terminu wizyty.
 • 41 389 70 72

Odpowiadając na Państwa potrzeby
wprowadziliśmy ODPŁATNE TELEPORADY.

Z zakresu: medycyny rodzinnej, pediatrii, endokrynologii, neurologii, chorób metabolicznych i chorób wewnętrznych.

Cena: 100zł.


Więcej informacji na temat odpłatnych teleporad pod nr telefonu:
 • 698 207 643
 • 601 825 150
Procedura:
 1. Płatności dokonujemy na konto:
  VITA Centrum Zdrowia Elżbieta Chaja
  Bank Pekao S.A I O/Starachowice
  87 1240 2281 1111 0000 3186 8745

 2. Dowód wpłaty wraz z danymi i nr telefonu pacjenta należy przesłać na adres:
  rejestracja@vita-starachowice.pl

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA
ZWIĄZANY Z ZAGROŻENIEM EPIDEMIOLOGICZNYM (KORONAWIRUS)DOTYCZY PRZYCHODNI
VITA CENTRUM ZDROWIA


W dniu 13 marca 2020 roku został ogłoszony stan wyjątkowy z powodu zagrożenia­ epidemiologicznego. (Dz. U. 2020 poz. 374 – Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

Biorąc pod uwagę powyższe oraz w oparciu o art. 5 Ustawy z dnia 6 listopada 2008r.o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w Vita Centrum Zdrowia zostają wprowadzone nadzwyczajne rozwiązania dotyczące przyjęć pacjentów:

 1. Rejestracja pacjentów tylko telefoniczna,
 2. Pacjentom udzielane będą tylko teleporady w godzinach pracy przychodni,
 3. W sytuacjach kiedy jest to niezbędne pacjent zostanie umówiony na konkretną godzinę do lekarza i wtedy możliwe będzie wejście do przychodni,
 4. Nie należy zgłaszać się po recepty – zlecenie na przepisanie leków do kontynuacji leczenia należy zgłosić telefonicznie. Pacjent otrzyma zwrotnie kod służący realizacji recepty w aptece,
W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia lub bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia pomoc będzie udzielona bezzwłocznie na terenie przychodni.

Ze względu na Państwa bezpieczeństwo zwracamy się z prośbą o zastosowanie się do zaleceń.

Uzyskanie teleporady:
 • 41 275 33 42
 • 41 275 41 26
 • 41 275 41 24
 • 698 207 643
Zamówienie e-recepty
 • 41 389 70 75
OSOBY POTENCJALNIE ZARAŻONE KORONAWIRUSEM PROSIMY O WZIĘCIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA SIEBIE ORAZ INNYCH I NIE PRZYCHODZENIE DO PRZYCHODNI!

Osoby te prosimy o kontakt z odpowiednimi instytucjami w naszym powiecie oraz województwie:
 • Powiatowy Inspektor Sanitarny tel. 41 274 62 67 oraz 605 341 819
 • Wojewódzki Inspektor Sanitarny tel. 41 366 00 39
 • Transport sanitarny – 112 lub 999
 • Oddział Zakaźny Szpitala w Starachowicach – 41 273 99 09

KOMUNIKAT
MEDYCYNA PRACY
BADANIA WSTĘPNE
I KONTROLNE


Szanowni Państwo, zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz w oparciu o art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 roku o wykonywaniu zawodu lekarza i lekarza dentysty, informujemy o możliwości wykonywania badań wstępnych i kontrolnych za pośrednictwem systemów teleinformatycznych.

Procedura:
 1. Pracodawca przesyła skierowanie oraz uzupełnioną przez pracownika ankietę wstępnej kwalifikacji oraz kartę badania profilaktycznego → Do pobrania ←
  na e-mail:
  medycynapracy@vita-starachowice.pl
 2. W przypadku badań kontrolnych należy dołączyć zaświadczenie od lekarza prowadzącego o zakończeniu leczenia i zdolności do pracy.
 3. W przypadku posiadania poprzedniego orzeczenia o braku przeciwwskazań do pracy lub dokumentacji medycznej np. wyników badań laboratoryjnych, diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych itp. – należy je przesłać.
 4. O terminie ważności wydanego orzeczenia decyduje lekarz medycyny pracy.
 5. Orzeczenie zostaje odesłane drogą elektroniczną i tradycyjną.
 6. W przypadku badań kierowców należy wypełnić dodatkową ankietę
  → Do pobrania ← i odesłać wraz z pozostałymi dokumentami.
 7. Badania okresowe na podstawie USTAWY z dnia 31 marca 2020 r, zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, będą wykonywane po odwołaniu staniu epidemii.
Konto bankowe:
VITA Centrum Zdrowia Elżbieta Chaja
Bank Pekao S.A I O/Starachowice
87 1240 2281 1111 0000 3186 8745


W przypadku pytań prosimy o kontakt:
tel. 797 109 600 lub 41 333 64 45
mini
mini
mini
mini

Nasi lekarze

mini
mini
mini