Medycyna pracy

Wieloletnia działalność na rynku medycznym pozwoliła nam zdobyć bogate doświadczenie, niezbędne do profesjonalnego świadczenia usług naszym klientom.
Służąc pomocą w spełnieniu obowiązku zapewnienia profilaktycznej opieki lekarskiej, nałożonemu na wszystkich pracodawców ustawą z dnia 27.06.1997 r. o służbie medycyny pracy, zapewniamy następującą profilaktyczną opiekę nad pracownikami zakładów, z którymi VITA podpisała umowy.

  • Badania profilaktyczne pracowników wynikające z kodeksu pracy (wstępne, okresowe, kontrolne) przeprowadzane przez lekarza medycyny pracy oraz lekarzy specjalistów,
  • Badania dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
  • Aktualizacja książeczek sanitarno-epidemiologicznych,
  • Badania kandydatów na kierowców do prawa jazdy,
  • Badanie kierowców wszystkich kategorii,
  • Wykonywanie badań laboratoryjnych,
  • Badania specjalistyczne (laryngologiczne, neurologiczne, okulistyczne),
  • Badania diagnostyczne (EKG, USG, badanie słuchu, pola widzenia, spirometria, audiometria, badanie czucia wibracji)
  • Wydawanie orzeczeń lekarskich przewidzianych w kodeksie pracy
  • Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych
  • Badania kandydatów do szkół wyższych